Історія України

Пропонуємо майбутнім учасникам зовнішнього незалежного оцінювання на етапі підготовки опанувати тестові стратегії, які допоможуть успішно впоратися з тестом з історії України в напруженій екзаменаційній обстановці.

 

 1. Виконуйте тест послідовно, починаючи з першого завдання.
 2. Ознайомтеся з інструкціями, які містяться на початку кожної форми тестових завдань. Відповідайте тільки після того, як Ви зрозуміли правила виконання завдань певного формату.
 3. Читайте уважно умову завдання, здобувайте із неї максимум інформації. Не намагайтеся зрозуміти умову лише за першими словами й добудовувати кінцівку у власній уяві.
 4. Поміркуйте над усіма варіантами відповідей, виключайте ті, що здаються Вам маловірогідними. Позначайте правильні відповіді спочатку в тестовому зошиті, використовуючи його як чернетку.
 5. Пропускайте важкі або незрозумілі завдання, навчальний матеріал яких Вам невідомий. Пам’ятайте, що в тесті знайдуться такі, із якими Ви обов’язково впораєтеся.
 6. Вивчіть структуру бланка відповідей на тест, правила запису відповідей на завдання різних форм. Записуйте до бланка лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
 7. Ознайомтеся з правилами виправлення помилок. Будьте обережні! Шанси виправити на неправильну відповідь дуже високі. Виправляйте лише у випадку повної впевненості.
 8. Контролюйте час роботи над тестом. Сплануйте свою діяльність таким чином, щоб встигнути пройти всі завдання тесту. Якщо залишиться час, поверниться до завдань, які Ви пропустили.
 9. Намагайтеся виконати якомога більшу кількість тестових завдань.

 

Як працювати над виконанням тестових завдань різних форматів

Звертаємо Вашу увагу на те, що різні форми тестових завдань передбачають різну тактику їх виконання. Пропонуємо Вам методичні поради з виконання тестових завдань різних форм, а також алгоритми виконання завдань із застосуванням історичного документа, карти, картосхеми, ілюстрації, фотографії, карикатури тощо.

Виконуючи завдання з вибором однієї правильної відповіді, поміркуйте, які знання (дати, події, прізвища історичних осіб, назви історико-географічних об’єктів, поняття й терміни, причини і наслідки подій, характерні риси політичного, соціально-економічного та культурного життя) необхідно залучити до його розв’язання. Якщо Ви не впевнені в правильності обраної відповіді, поміркуйте над усіма варіантами, виключте неправильні відповіді й прийміть остаточне рішення.

 • Якщо завдання передбачає опрацювання історичного джерела, визначте його вид (офіційно-діловий, науковий, художній, публіцистичний), спробуйте встановити прізвище можливого автора, його політичну, соціальну, релігійну приналежність, визначити час і мету створення документа, співвіднести його зміст із фактами, відомими з інших джерел інформації.
 • Якщо завдання передбачає застосовування історичної карти або картосхеми, розгляньте позначки на карті, визначте зображений регіон України, встановіть відповідність картографічної інформації із запропонованими варіантами відповіді й визначте серед них найбільш оптимальний.
 • Під час виконання завдання, пов’язаного з аналізом ілюстрації або фотографії, уважно розгляньте зовнішній вигляд зображених людей, спробуйте визначити епоху, до якої вони належать, рід їхньої діяльності, соціальний статус тощо. При аналізі карикатури пам’ятайте, що вона відображує характерні риси історичних подій або явищ, спробуйте пригадати, що відомо з інших джерел інформації про зображені події або осіб.

Виконуючи завдання на встановлення відповідності між датами та подіями, прізвищами історичних діячів та сферами їх діяльності, поняттями та їх визначеннями, назвами документів та їх змістом, подіями та їх причинами або наслідками, утворіть спочатку ті логічні пари, в правильності яких впевнені, потім визначте найбільш оптимальні варіанти з тих, що залишилися.

Працюючи із завданнями на встановлення правильної хронологічної послідовності подій, перебування при владі глав держав, прийняття історичних документів, укладення договорів, спочатку вкажіть дати вказаних подій, потім визначте, яка подія відбулася першою, другою і т. д. Якщо не пам’ятаєте всі необхідіні конкретні дати, спробуйте .розмістити запроновані події, співвідносячи їх з частиною століття (наприклад, перша половина ХІХ ст., середина ХІХ ст., друга половина ХІХ ст., кінець ХІХ ст.), спробуйте просто пригадати, що з наведеного відбулося раніше, а що пізніше.

У кожному разі:

намайгайтеся пригадати – специфіка тестових завдань така, що всі вони вже мають правильну відповідь, залишається тільки розпізнати її серед неправильних. Якщо Ви засвоїли теоретичний матеріал, ви без великих зусиль зробите це;

не лінуйтеся міркувати – історія – це процес розвитку суспільства, усі події якого мають певні причини й наслідки, а тому багато завдань спрямовані не тільки на перевірку ваших знань, а на перевірку ваших умінь виділяти головне, конкретизувати, порівнювати тощо;

будьте уважними – дуже прикро, якщо усі докладені при підготовці зусилля будуть зіпсовані через те, що Ви неуважно прочитали умову завдання або не в тому місці бланку відповідей поставили позначку.

 

Пам’ятайте! Тестування не більш складний іспит, ніж інші державні іспити, але він має іншу форму. Сподіваємося, що наші поради щодо виконання тесту допоможуть Вам якісно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України 2012 року.

Перелік тем
ТЕМА 01. Стародавня історія України
ТЕМА 02. Виникнення та розквіт Київської Русі
ТЕМА 03. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава
ТЕМА 04. Політичний устрій, соціально- економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави в ІХ— ХІV
ТЕМА 05. Українські землі в складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині ХІV —першій половині ХVІ с
ТЕМА 06. Українські землі в другій половині ХVІ ст.
ТЕМА 07. Українські землі в першій половині ХVІІ ст.
ТЕМА 08. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.
ТЕМА 09. Українські землі в 60—80-ті рр. XVIІ ст.
ТЕМА 10. Українські землі наприкінці ХVІІ — першої половини ХVІІІ ст.
ТЕМА 11. Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.
ТЕМА 12. Українські землі у складі російської імперії наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.
ТЕМА 13. Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.
ТЕМА 14. Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.
ТЕМА 15. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.
ТЕМА 16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині ХІХ ст.
ТЕМА 17. Культура України в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.
ТЕМА 18. Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст.
ТЕМА 19. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.
ТЕМА 20. Україна в Першій світовій війні
ТЕМА 21. Українська революція
ТЕМА 22. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920)
ТЕМА 23. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921—1928)
ТЕМА 24. Радянська модернізація України (1929—1938)
ТЕМА 25. Західноукраїнські землі (1921—1938 рр.)
ТЕМА 25. Західноукраїнські землі (1921—1938 рр.)
ТЕМА 26. Україна під час Другої світової війни (1939—1945 рр.)
ТЕМА 27. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 — на початку 1950-х рр.
ТЕМА 28. Україна в умовах десталінізації (1953—1964)
ТЕМА 29. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х — початок 1980-х рр.)
ТЕМА 30. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України (1985—1991)
ТЕМА 31. Україна в умовах незалежності
Тест у форматі ЗНО
Help

Підготовчі курси за предметами  ЗНО розроблено провідними фахівцями, які мають великий досвід створення тестів. Теоретичний матеріал кожного предмета повністю відповідає програмам середньої школи і програмовим вимогам ЗНО. Запропоновані онлайн курси по ефективності і якості здатні конкурувати із іншими формами додаткової підготовки абітурієнта (репетитори, підготовчі курси), а робота із тематичними тестами і тестами  у форматі ЗНО, якими насичені навчальні матеріали, допоможуть подолати психологічний бар'єр перед тестуванням.