Географія

Розпочніть вивчення курсу з тематичного тестування за кожною темою. Результати тематичних тестів зберігаються. Після проходження тематичного тестування, є сенс звернутися до теоретичного матеріалу за темою і, після його вивчення, знову пройти тематичний тест. Ваш прогрес буде відображено на графіку прогрессу вивчення предмету. Наприкінці переліку тем ви знайдете тест у форматі ЗНО поточного року, який генерується випадковим чином і дозволяє натренуватись у проходжені ЗНО для більшої впевненості у власних силах.

 

Тест з географії містить 30 завдань різних форм.

Тест складається з трьох частин:

частина 1: 20 завдань з вибором однієї відповіді з чотирьох запропонованих варіантів; 
частина 2: 5 завдань на встановлення відповідності; 
частина 3: 5 завдань на встановлення правильної послідовності.

 

За правильну відповідь у завданнях першої частини Ви отримаєте 1 бал, за кожну правильну відповідність у завданнях другої частини Ви отримаєте по 1 балу (максимально 4 бали в кожному завданні), за повну правильну відповідь у завданнях третьої частини Ви отримаєте 2 бали.

Максимальна кількість балів за тест - 50.

 

Перелік тем
ТЕМА 01. Що вивчає географія. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень
ТЕМА 02. Літосфера
ТЕМА 03. Атмосфера
ТЕМА 04. Гідросфера
ТЕМА 05. Біосфера
ТЕМА 06. Океани
ТЕМА 07. Материки
ТЕМА 08. Австралія. Антарктида
ТЕМА 09. Південна Америка, Північна Америка
ТЕМА 10. Євразія
ТЕМА 11. Фізична географія України. Географічне положення, формування території України. Загальні відомості про Україну
ТЕМА 11. Фізична географія України. Географічне положення, формування території України. Загальні відомості про Україну
ТЕМА 12. Природні умови і ресурси України. Рельєф, тектонічна, геологічна будова, мінеральні ресурси
ТЕМА 13. Кліматичні умови та ресурси. Внутрішні води та водні ресурси. Ґрунти, рослинний покрив, тваринний світ
ТЕМА 14. Природно-територіальні комплекси України: природні комплекси рівнин, гір, морів. Використання природних умов і ресурс
ТЕМА 15. Соціально-економічна географія України як наука. Населення України
ТЕМА 16. Господарство. Загальна характеристика господарства. Економічний потенціал. Промисловість України: паливна промисловіст
ТЕМА 17. Промисловість України: машинобудування, хімічна промисловість, лісова та деревообробна, будівельних матеріалів, легка т
ТЕМА 18. Сільське господарство. Транспорт. Соціальна сфера
ТЕМА 19. Економічні райони
ТЕМА 20. Соціально-економічна географія світу як наука. Сучасна політична карта світу. Населення
ТЕМА 21. Географія світових природних ресурсів. Світове господарство. Глобальні проблеми людства
ТЕМА 22. Економіко-географічна характеристика регіонів та країн світу. Загальна характеристика країн Європи. Німеччина. Велика
ТЕМА 23. Загальна характеристика країн Азії. Японія. Китай. Індія. Країни Америки. США, Канада
ТЕМА 24. Загальна характеристика країн Латинської Америки, Африки, Австралії та країн Океанії
Тест у форматі ЗНО
Help