Хі́мія — одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.

Завданням хімії є дослідження властивостей елементів і хімічних сполук, вивчення залежності властивостей речовин від їх складу й будови, вивчення умов перетворення одних речовин в інші, поширення хімічних речовин у природі, технологій їх одержання, механізмів взаємодії хімічних сполук, а також практичне використання хімічних реакцій.

Перелік тем
Тема 01. Основні хімічні поняття. Речовина
Тема 02. Хімічна реакція
Тема 03. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома
Тема 04. Хімічний зв’язок
Тема 05. Суміші речовин. Розчини
Тема 06. Основні класи неорганічних сполук (оксиди, кислоти)
Тема 07. Основи, солі, амфотерні сполуки. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук
Тема 08. Неметалічні елементи та їх сполуки. Неметали. Галогени
Тема 09. Оксиген і Сульфур
Тема 10. Неметали. Нітроген і Фосфор
Тема 11. Карбон і Силіцій
Тема 12. Загальні відомості про металічні елементи та метали
Тема 13. Лужні та лужноземельні елементи
Тема 14. Алюміній
Тема 15. Ферум
Тема 16. Теоретичні основи органічної хімії
Тема 17. Алкани, Алкени, Алкіни
Тема 18. Ароматичні вуглеводні. Бензин. Природні джерела вуглеводнів та іхня переробка.
Тема 19. Спирти і феноли
Тема 20. Альдегіди, Карбонові кислоти
Тема 21. Естери. Жири
Тема 22. Вуглеводи
Тема 23. Аміни. Амінокислоти. Білки
Тема 24. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на іх основі. Узагальнення знань про органічні сполуки
Help