Математика

Вступне слово

 

Перелік тем
Тема 01. Цілі та раціональні числа
Тема 02. Відсотки. Основні задачі на відсотки
Тема 03. Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості
Тема 04. Степінь із натуральним і цілим показниками
Тема 05. Одночлени і многочлени та дії над ними
Тема 06. Трикутники та їх властивості
Тема 06. Трикутники та їх властивості
Тема 07. Алгебраїчні дроби та дії над ними
Тема 08. Арифметичний квадратний корінь. Дійсні числа
Тема 09. Коло і круг та їх властивості
Тема 10. Рівняння, нерівності та їх системи
Тема 11. Функції та їх основні властивості
Тема 12. Вписані та описані трикутники
Тема 13. Лінійна функція, лінійні рівняння, нерівності та їх системи
Тема 14. Квадратична функція, квадратні рівняння, нерівності та їх системи
Тема 15. Розв'язування прямокутних трикутників
Тема 16. Раціональні рівняння, нерівності та їх системи
Тема 17. Числові послідовності. Арифметична і геометрична прогресії
Тема 18. Розв’язування довільних трикутників
Тема 19. Синус, косинус, тангенс і котангенс числового аргументу
Тема 20. Тотожні перетворення тригонометричних виразів
Тема 21. Чотирикутники, їх види та основні властивості
Тема 22. Корінь N-ГО степеня. Степінь із раціональним показником
Тема 23. Степеневі функції та їх властивості. Ірраціональні рівняння, нерівності та їх системи
Тема 24. Правильні многокутники та їх властивості
Тема 25. Показникова функція. Показникові рівняння, нерівності та їх системи
Тема 26. Логарифми. Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи
Тема 27. Прямі і площини в просторі
Тема 28. Похідна функції, її геометричний та механічний зміст
Тема 29. Похідна та її застосування
Тема 30. Многогранники. Призми і піраміди. Правильні многогранники
Тема 31. Первісна і визначений інтеграл
Тема 32. Застосування визначеного інтеграла
Тема 33. Тіла обертання
Тема 34. Сполуки. Біном Ньютона
Тема 35. Загальні методи розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем
Тема 36. Координати на площині і в просторі
Тема 37. Початки теорії ймовірності
Тема 38. Вступ до статистики
Тема 39. Вектори на площині і в просторі
Help