ЯКІСТЬ ОСВІТИ

Матеріал з TIMO Wiki

Перейти до: навігація, пошук

ЯКІСТЬ ОСВІТИ — певна збалансована відповідність певного освітнього рівня (загальної середньої, професійно-технічної, вищої школи тощо) численним потребам, цілям, умовам, затвердженим освітнім нормам і стандартам, яка встановлюється для виявлення причин порушення цієї відповідності та управління процесом поліпшення встановленої якості. Я. о. вивчається як комплексне поняття в межах квалітології — триєдиної науки, що охоплює теорію якості (Quality System), теорію оцінки якості (кваліметрію — Assessment, Evaluation) і теорію управління якістю (Management and Monitoring of Quality). Кожна із цих трьох складових має певний набір критеріїв і показників Я. о., які дають змогу різнобічно оцінити будь-яку систему освіти за зовнішніми та внутрішніми її параметрами. Я. о. характеризується багатомірністю, багатоаспектністю та багатопараметричністю.

Більшість досліджень Я. о. здійснювались у межах педагогічної науки. Найчастіше предметом дослідження виступали якість знань, якість навчальних досягнень та результати освітньої діяльності. Я. о. можна оцінити за певними показниками (індикаторами). Найпоширенішими системами освітніх індикаторів є Освітні індикатори Ради з освіти Європейського Союзу, Освітні індикатори Міжнародного Консультативного Форуму з освіти для всіх, Освітні індикатори ЮНЕСКО, ОЕСР. Окремі освітні показники входять як складові інтегрованої оцінки суспільного розвитку держави до різних моніто-рингових систем, зокрема так званий індекс людського розвитку (Human Development Іndex), що використовується у звітах ООН, та індикатори світового розвитку (World Development Indicators), які визначає Світовий банк.

Особисті інструменти
Простори назв
Варіанти
Дії
Навігація
Словник
Інструменти