Предметний покажчик

Матеріал з TIMO Wiki

(Перенаправлено з Головна сторінка)
Перейти до: навігація, пошук

АБІТУРІЄНТ

АГЕНТСТВО США З МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ (USAID)

АДАПТАЦІЯ ТЕСТУ

АДМІНІСТРАЦІЯ ВНЗ

АДМІНІСТРАЦІЯ ШКОЛИ

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

АКАДЕМІЧНА СВОБОДА

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ (АПН)

АКРЕДИТАЦІЯ

АКРЕДИТОВАНА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

АКРЕДИТОВАНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

АКРЕДИТОВАНИЙ НАПРЯМ

АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

АЛЬТЕРНАТИВИ ТЕСТОЛОГІЧНІ

АЛЬЯНС USETI (American Councils for International education)

АНАЛІЗ КЛАСТЕРНИЙ ТЕСТОЛОГІЧНИЙ

АНАЛІЗ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

АНКЕТУВАННЯ

АПЕЛЯЦІЙНА ЗАЯВА

АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІЯ УЦОЯО: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІЯ УЦОЯО: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІЯ УЦОЯО: ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІЯ УЦОЯО: ПРАВА

АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІЯ УЦОЯО: ФУНКЦІЇ

АПЕЛЯЦІЯ В ТЕСТУВАННІ

АПРОБАЦІЯ ТЕСТУ

АТЕСТАТ

АТЕСТАЦІЯ

АТЕСТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

БАЗА ДАНИХ

БАЗА ЗНАНЬ

БАЛ

БАЛ ВИПАДКОВИЙ

БАЛ ІСТИННИЙ

БАЛ КРИТЕРІАЛЬНИЙ

БАЛ ПЕРВИННИЙ

БАЛ ПІДСУМКОВИЙ

БАЛ ПОХІДНИЙ

БАЛ СТАНДАРТНИЙ ТЕСТОВИЙ

БАЛ УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

БАНК ДАНИХ

БАНК ПАМ’ЯТІ

БАНК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

БАТАРЕЯ ТЕСТІВ

БЛАГО

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ТІМО»

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

ВАЛІДИЗАЦІЯ

ВАЛІДНІСТЬ

ВАЛІДНІСТЬ ЗА ВІКОВОЮ ДИФЕРЕНЦІАЦІЄЮ

ВАЛІДНІСТЬ ЗМІСТОВА

ВАЛІДНІСТЬ ЗОВНІШНЯ

ВАЛІДНІСТЬ ІНКРЕМЕНТНА

ВАЛІДНІСТЬ КОНКУРЕНТНА

ВАЛІДНІСТЬ КОНСТРУКТИВНА

ВАЛІДНІСТЬ КРИТЕРІАЛЬНА

ВАЛІДНІСТЬ ОЧЕВИДНА

ВАЛІДНІСТЬ ПОВЕРХНЕВА

ВАЛІДНІСТЬ ПОРІВНЯЛЬНА

ВАЛІДНІСТЬ ПОТОЧНА

ВАЛІДНІСТЬ ПРОГНОСТИЧНА

ВЕЛИКА ХАРТІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ

ВЕРБАЛЬНИЙ

ВЕРИФІКАЦІЯ

ВИБІР СТАНДАРТУ ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ КРИТЕРІАЛЬНО ЗОРІЄНТОВАНИХ ТЕСТІВ

ВИБІР ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ АВТОМАТИЧНИЙ

ВИБІРКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНА

ВИБІРКИ ОБСЯГ

ВИДИ ОСВІТНЬОГО МОНІТОРИНГУ

ВИЗНАЧЕНІСТЬ МЕТИ ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗНО: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗНО: ПОБУДОВА 12-БАЛЬНОЇ ШКАЛИ

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗНО: ПОБУДОВА ШКАЛИ (100—200) БАЛІВ

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗНО: СХЕМИ РОЗРАХУНКУ КІЛЬКОСТІ ТЕСТОВИХ БАЛІВ

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗНО: ТИПИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ТА ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

ВИКРИВЛЕННЯ ТЕСТОВЕ

ВИМІРЮВАННЯ

ВИМІРЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУ

ВИМІРЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНЕ

ВИМОГИ ДО ІНДИКАТОРІВ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ВИСТАВЛЕННЯ БАЛІВ ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

ВИЩА ОСВІТА

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД I—II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ВЛАСНОСТІ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ВІДКРИТЕ СУСПІЛЬСТВО

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗНО: ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВІСНИК. ТЕСТУВАННЯ І МОНІТОРИНГ В ОСВІТІ

ВЛАСТИВОСТІ ЗАВДАНЬ ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНІ

ВНУТРІШНЯ УЗГОДЖЕНІСТЬ ТЕСТУ

ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

ГАРАНТІЇ УЧАСНИКАМ ЗНО

ГЕНДЕР

ГІСТОГРАМА РОЗПОДІЛУ ЧАСТОТ

ГРА ДІЛОВА

ГРА РОЛЕВА

ГРАНТ

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗНО

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗНО: ДОПУСК СПОСТЕРІГАЧІВ

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗНО: ІНСТРУКЦІЇ СПОСТЕРІГАЧЕМ

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗНО: ОБОВ’ЯЗКИ СПОСТЕРІГАЧІВ

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗНО: ПРАВА СПОСТЕРІГАЧІВ

ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ

ГУМАНІЗМ

ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ ОСВІТИ

ДЕМОВЕРСІЇ ТЕСТІВ

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

ДЕМОКРАТІЯ

ДЕПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

ДЕРЖАВНА (ОФІЦІЙНА) МОВА

ДЕРЖАВНА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ ЗАКІНЧУЮТЬ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

ДЕРЖАВНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА

ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

ДИСПЕРСІЯ

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС

ДИСТРАКТОРИ

ДІАГНОСТИКА ПЕДАГОГІЧНА

ДІАГНОСТИКА ЯКОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДІАПАЗОН ПРОЦЕНТИЛІВ

ДОВЖИНА ТЕСТУ

ДОДАТКОВА СЕСІЯ

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ВНЗ

ДОСЛІДЖЕННЯ МОНІТОРИНГОВІ МІЖНАРОДНІ

ДОСТУПНІСТЬ ОСВІТИ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ УЦОЯО: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ УЦОЯО: ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ УЦОЯО: ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ УЦОЯО: ПРАВА

ЕКСПЕРТИ

ЕКСЦЕС

ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК

ЕТАПИ МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТУ

ЕТИЧНІ НОРМИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕСТУ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

ЗАВДАННЯ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

ЗАВДАННЯ ВІДКРИТОГО ТИПУ

ЗАВДАННЯ ЕТАЛОННІ

ЗАВДАННЯ З АЛЬТЕРНАТИВНИМИ ВІДПОВІДЯМИ

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ

ЗАВДАННЯ З ОДНІЄЮ ПРАВИЛЬНОЮ ВІДПОВІДДЮ

ЗАВДАННЯ З ПРОПУСКОМ ЧАСТИН РЕЧЕННЯ

ЗАВДАННЯ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ

ЗАВДАННЯ МНОЖИННОГО ВИБОРУ З КІЛЬКОМА ПРАВИЛЬНИМИ ВІДПОВІДЯМИ

ЗАВДАННЯ НА ВИБІР ВІДПОВІДІ

ЗАВДАННЯ НА ВІДТВОРЕННЯ ПО ПАМ’ЯТІ

ЗАВДАННЯ НА ВПІЗНАВАННЯ

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЧИНОВО-НАСЛІДКОВИХ ВІДНОШЕНЬ

ЗАВДАННЯ НА ІНТЕРПРЕТАЦІЮ

ЗАВДАННЯ НА НАДАННЯ ВІДПОВІДІ

ЗАВДАННЯ НА ПОРІВНЯННЯ ВЕЛИЧИН

ЗАВДАННЯ ОЦІНЮВАННЯ

ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНЕ

ЗАВДАННЯ ТЕСТОВІ

ЗАВДАННЯ ТЕСТОВІ ПАРАЛЕЛЬНІ

ЗАГАЛЬНА НАВЧАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА (ШКОЛА-ІНТЕРНАТ)

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ

ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ У НАВЧАННІ

ЗБІР ТА АНАЛІЗ ДАНИХ

ЗДАТНІСТЬ ЗАВДАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНА

ЗДАТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

ЗДІБНОСТІ

ЗЕТ-БАЛ

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

ЗОШИТ ТЕСТОВИЙ

ІНДЕКС СКЛАДНОСТІ

ІНДИКАТОР

ІНДИКАТОРИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В ОСВІТІ

ІНДИКАТОРИ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ OECD

ІНІЦІЮВАННЯ МОНІТОРИНГУ

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ

ІННОВАЦІЯ

ІНСТРУКЦІЯ ДО ТЕСТУ

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОСВІТНЬОГО МОНІТОРИНГУ

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

ІНТЕРНЕТ

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРИВ’ЯЗАНИХ ДО КРИТЕРІЇВ РЕЗУЛЬТАТІВ

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРИВ’ЯЗАНИХ ДО НОРМ РЕЗУЛЬТАТІВ

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ

ІНФОРМАЦIЙНА БЕЗПЕКА ЗНО

ІНФОРМАЦІЙНА СВОБОДА ОСОБИ

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ (ІТКТ)

ІСТОРІЯ МОНІТОРИНГУ В ОСВІТІ

ІСТОРІЯ ТЕСТУВАННЯ

КВАЛІМЕТРÍЯ

КВАЛІФІКАЦІЯ

КВАНТИЛІ

КВАРТИЛЬ

КІЛЬКІСТЬ ЗАВДАНЬ У ТЕСТІ

КЛЮЧ ДО ЗАВДАННЯ

КЛЮЧ ДО ТЕСТУ

КОДЕКС СПРАВЕДЛИВОГО ТЕСТУВАННЯ В ОСВІТІ, АБО ПРАВА ОСІБ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ТЕСТ (США)

КОДИФІКАТОР

КОЕФІЦІЄНТ ВАГОВИЙ

КОЕФІЦІЄНТ ВАЛІДНОСТІ

КОЕФІЦІЄНТ ДИСКРИМІНАТИВНОСТІ

КОЕФІЦІЄНТ ІНТЕЛЕКТУ

КОЕФІЦІЄНТ КОНТИНГЕНЦІЇ (ПІРСОНА)

КОЕФІЦІЄНТ КОРЕЛЯЦІЇ

КОЕФІЦІЄНТ КОРЕЛЯЦІЇ КЕНДАЛЛА

КОЕФІЦІЄНТ КОРЕЛЯЦІЇ СПІРМЕНА

КОЕФІЦІЄНТ КРОНБАХА

КОЕФІЦІЄНТ НАДІЙНОСТІ

КОЕФІЦІЄНТ УГАДУВАННЯ

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВИЙ

КОНКУРС

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТЕСТУВАННЯ

КОРЕЛЯЦІЯ

КРИВА ГАУССІВСЬКОГО РОЗПОДІЛУ

КРИВА РОЗПОДІЛУ БАЛІВ КУМУЛЯТИВНА

КРИВІ ЗАЛЕЖНОСТІ «ЗАВДАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

КРИТЕРІЇ

КРИТЕРІЇ ВАЛІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ

КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КУМУЛЯЦІЯ

КУРИКУЛУМ

ЛІЦЕНЗОВАНА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ НАПРЯМ

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

ЛІЦЕНЗУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, НАПРЯМІВ НАВЧАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

МАТЕРІАЛИ ІНФОРМАЦІЙНІ

МАТРИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ

МЕТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗНО

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ВАЛІДНОСТІ КОРЕЛЯЦІЙНИЙ

МЕТОД ВНУТРІШНЬОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

МЕТОД ЕКВІВАЛЕНТНИХ ФОРМ

МЕТОД ПОВТОРНОГО ТЕСТУВАННЯ

МЕТОД РИВІНА І ДЯЧЕНКА

МЕТОД ФОКАЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ

МЕТОД ФАСЕТНОГО ДИЗАЙНУ

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ

МЕТОДИ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПЕДАГОГІЦІ

МЕТОДИ ПЕРЕВІРКИ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

МЕТОДИ ПІДРАХУНКУ БАЛІВ ЗА ЗАВДАННЯ МНОЖИННОГО ВИБОРУ З КІЛЬКОМА ПРАВИЛЬНИМИ ВІДПОВІДЯМИ

МЕТОДИ ПІДРАХУНКУ БАЛІВ ЗА ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

МЕТОДИКА КРИТЕРІЙНО-КЛЮЧОВИХ ОЗНАК

МЕТОДИКА Q-АНАЛІЗ

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»

МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ

МОДЕЛЬ

МОДЕРАТОР

МОДУЛЬ

МОНІТОРИНГ В ОСВІТІ

МОНІТОРИНГ ВНУТРІШНІЙ ОСВІТНІЙ

МОНІТОРИНГ ЗОВНІШНІЙ ОСВІТНІЙ

МОНІТОРИНГ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОСВІТНІЙ

МОНІТОРИНГ ОСВІТНІЙ ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОГО РІВНЯ

МОНІТОРИНГ ОСВІТНІЙ МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ

МОНІТОРИНГ ОСВІТНІЙ МУНІЦИПАЛЬНОГО РІВНЯ

МОНІТОРИНГ ОСВІТНІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ

МОНІТОРИНГ ОСВІТНІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ

МОНІТОРИНГ ПЕДАГОГІЧНИЙ

МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ОСВІТНІЙ

МОНІТОРИНГ СОЦІОЛОГІЧНИЙ ОСВІТНІЙ

МОТИВАЦІЯ

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НАВИЧКИ

НАВИЧКИ В НАВЧАННІ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

НАДІЙНІСТЬ

НАДІЙНІСТЬ ЧАСТИН ТЕСТУ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА РАМКА КВАЛІФІКАЦІЙ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА З ПИТАНЬ ОСВІТИ МОНУ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ З ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОБ’ЄКТИ ОСВІТНЬОГО МОНІТОРИНГУ

ОБ’ЄКТИВНІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ

ОБСЯГ ТЕСТУ

ОСВІТА

ОСНОВА ЗАВДАННЯ

ОПИТУВАЛЬНИКИ

ОПИТУВАЛЬНИКИ ОСОБОВІ

ОПИТУВАЛЬНИКИ-АНКЕТИ

ОПОРА

ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ОСВІТІ

ОРГАНІЗАЦІЇ З ПИТАНЬ ТЕСТУВАННЯ МІЖНАРОДНІ

ОСВІТНІ РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

ОСНОВНІ ПОСАДИ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ОЦІНКА

ОЦІНКА ЗМІСТОВОЇ ВАЛІДНОСТІ ТЕСТУ

ОЦІНКА ІСТИННИХ ПОКАЗНИКІВ

ОЦІНКА КРИТЕРІАЛЬНА

ОЦІНКА ПРИМУСОВОГО ВИБОРУ

ОЦІНКА РЕЙТИНГОВА

ОЦІНЮВАННЯ

ОЦІНЮВАННЯ АВТЕНТИЧНЕ

ОЦІНЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНЕ

ОЦІНЮВАННЯ ДІАГНОСТИЧНЕ

ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВЕ

ПЕДАГОГІЧНЕ ТЕСТУВАННЯ

ПЕРЕВІРКА РОБІТ УЧАСНИКІВ ТЕСТУВАННЯ

ПЕРЕДТЕСТ

ПІДГОТУВАННЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ

ПІДГОТОВКА ЕКСПЕРТІВ

ПОГРІШНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ СТАНДАРТНА

ПОКАЗНИК ВІДСОТКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ

ПОКАЗНИК СТАНДАРТИЗОВАННИЙ

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ СТАТИСТИЧНІ

ПОЛЕ КОРЕЛЯЦІЙНЕ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ПОМИЛКА

ПОРІГ КРИТИЧНИЙ

ПОРІГ ОЦІНКИ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО: АПЕЛЯЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО: РІШЕННЯ РЕГЛАМЕНТНИХ КОМІСІЙ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО: ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО: РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО: УЧАСНИКИ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО: СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРУВАННЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО: КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО: ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО: ОРГАНІЗАЦІЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО: РЕЗУЛЬТАТИ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО: ФІНАНСУВАННЯ

ПОХИБКА ВИБІРКИ (РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ)

ПОХИБКА ВИМІРЮВАННЯ СТАНДАРТНА

ПОХИБКА НЕОДНОЗНАЧНОСТІ

ПОХИБКА СЕРЕДНЬОГО ЗНАЧЕННЯ

ПРАВИЛА ПРОХОДЖЕННЯ ЗНО

ПРАВИЛА РОЗТАШУВАННЯ ЗАВДАНЬ НА ТЕСТОВОМУ АРКУШІ

ПРАВИЛЬНІСТЬ РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЗАВДАНЬ ТЕСТУ

ПРИНЦИПИ ЯКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЗНО

ПРОБНЕ ЗНО: КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРОБНЕ ЗНО: ПРОВЕДЕННЯ

ПРОБНЕ ЗНО: РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ

ПРОБНЕ ЗНО: РЕЗУЛЬТАТИ

ПРОБНЕ ЗНО: СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРУВАННЯ

ПРОБНЕ ЗНО: УЧАСНИКИ

ПРОЗОРІСТЬ ТЕСТУВАННЯ

ПРОБНЕ ТЕСТУВАННЯ

ПРОЦЕНТИЛЬ

ПСИХОМЕТРІЯ

ПСИХОФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ДО ЗНО

ПУНКТИ ТЕСТУВАННЯ

ПУНКТИ ТЕСТУВАННЯ: ОСОБИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПЕРЕБУВАТИ В НИХ

ПУНКТИ ТЕСТУВАННЯ: ПЕРСОНАЛ

ПУНКТИ ТЕСТУВАННЯ: РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

РЕГЛАМЕНТНА КОМІСІЯ РЦОЯО: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

РЕГЛАМЕНТНА КОМІСІЯ РЦОЯО: ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

РЕГЛАМЕНТНА КОМІСІЯ РЦОЯО: ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

РЕГЛАМЕНТНА КОМІСІЯ РЦОЯО: ПРАВА

РЕЗУЛЬТАТ

РЕЙТИНГ

РЕЙТИНГ В ОСВІТІ

РЕЙТИНГ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ

РІВНИЙ ДОСТУП ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ

РІВЕНЬ АКРЕДИТАЦІЇ

РІВНІ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

РІВНІ ОСВІТИ

РОЛЬОВА ГРА

СВІТОВІ СИСТЕМИ ПРИЙОМУ ДО ВНЗ

СЕРЕДНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

СЕРТИФІКАТ ЗНО: ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

СИСТЕМА ОСВІТИ

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

СИСТЕМНІСТЬ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОСВІТІ

СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ ОСВІТНЬОГО МОНІТОРИНГУ

СТАНДАРТИЗОВАНЕ ТЕСТУВАННЯ

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТЕСТУ

СТАНДАРТНЕ ВІДХИЛЕННЯ

СТИСЛІСТЬ ЗАВДАНЬ У ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

СТРУКТУРА ВЕРБАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

СТРУКТУРА ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Т-БАЛ

ТЕОРІЯ ОДНОПАРАМЕТРИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РАША

ТЕСТ

ТЕСТ ДІАГНОСТИЧНИЙ

ТЕСТ ДОСЯГНЕНЬ

ТЕСТ ЗАГАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

ТЕСТ ЗДІБНОСТЕЙ

ТЕСТ ЗОВНІШНІЙ

ТЕСТ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ

ТЕСТ ІНДИВІДУАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИЙ

ТЕСТ КРИТЕРІАЛЬНО ЗОРІЄНТОВАНИЙ

ТЕСТ НА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

ТЕСТ НА ПЕРЕВІРКУ УСПІШНОСТІ

ТЕСТ НАВЧАЛЬНИЙ

ТЕСТ НОРМАТИВНО ЗОРІЄНТОВАНИЙ

ТЕСТ ПЕДАГОГІЧНИЙ

ТЕСТ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ

ТЕСТ ПОТОЧНОГО ТА ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ

ТЕСТ СТАНДАРТИЗОВАНИЙ

ТЕСТОЛОГІЯ

ТЕСТУВАННЯ БЛАНКОВЕ

ТЕСТУВАННЯ ДОДАТКОВЕ

ТЕСТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНЕ

ТЕСТУВАННЯ ПІДСУМКОВЕ

ТЕСТУВАННЯ ПІЛОТНЕ

ТЕСТУВАННЯ ПОВТОРНЕ

ТЕСТУВАННЯ ПОТОЧНЕ

ТЕСТУВАННЯ ПРОБНЕ

ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

УГАДУВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

УНІВИМІРНІСТЬ ТЕСТУ

УПОРЯДКУВАННЯ ТЕСТУ

УЧАСНИКИ ТЕСТУВАННЯ

УЧИТЕЛЬ

УЧНІ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

ЦЕНТР ТЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ І МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ШКАЛА

ШКАЛА ГУТМЕНА

ШКАЛА ЗБАЛАНСОВАНА

ШКАЛА ЛІКЕРТА

ШКАЛА ОЦІНЮВАЛЬНА

ШКАЛА РАНГОВА

ШКАЛЮВАННЯ ЗА РАШЕМ

ШКАЛЮВАННЯ КРИТЕРІАЛЬНЕ У ШКАЛУ БАЛІВ 1—12

ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЯКІСТЬ ЗНАНЬ

ЯКІСТЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТА

ЯКІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ТА ЯКІСТЬ ОСВІТИ

ЯКІСТЬ ОСВІТИ

ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Особисті інструменти
Простори назв
Варіанти
Дії
Навігація
Словник
Інструменти