ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ

Матеріал з TIMO Wiki

Перейти до: навігація, пошук

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ — упорядкована сукупність взаємопов’язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних, виробничих і управлінських процесів, спрямованих на задоволення інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб, що пов’язані з можливостями методів і засобів інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) учасників навчально-виховного процесу, а також тих, хто цим процесом управляє та його забезпечує. Методологічним фундаментом І. о. виступає, з одного боку, інформатика — наука про інформацію й інформаційні процеси у природі та суспільстві, методи та засоби інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), що забезпечують організацію, одержання, опрацювання, зберігання, подання, передавання, копіювання інформації та управління інформаційними процесами, а з іншого — ті розділи інформаційних наук (в першу чергу, психолого-педагогічні науки і кібернетика), у яких досліджуються і розробляються комп’ютерно-орієнтовані технології діяльності (педагогічної, наукової, управлінської тощо). На сучасному етапі розвитку суспільства і освіти головною метою І. о. є підготовка тих, хто навчається, до активної і плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, забезпечення підвищення якості, доступності та ефективності освіти, створення освітніх умов для широких верств населення щодо здійснення ними навчання протягом усього життя, завдяки широкому впровадженню в освітню практику методів і засобів ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій діяльності. Нові завдання І. о. виникають у зв’язку із сучасними завданнями розвитку освіти, зокрема поступовим переходом загальноосвітньої школи на 12-річний термін навчання, введенням профільного навчання у старшій школі, поглибленням інтеграції і розширенням масштабів упровадження засобів ІКТ у загальноосвітні, професійно-технічні та ВНЗ. Зокрема, ці завдання передбачають створення таких автоматизованих систем: із розроблення комп’ютерно-орієнтованих програмно-методичних комплексів, підтримки наукових досліджень, моніторингу результатів упровадження педагогічних інновацій, оцінювання і моніторингу результатів навчальної діяльності, підтримки процесу навчання, інформаційних бібліотечних систем, інформаційно-аналітичних систем управління освітою і навчальними закладами.

Особисті інструменти
Простори назв
Варіанти
Дії
Навігація
Словник
Інструменти