Світовий досвід НСТ

Система ЗНО в Україні успішно працює впродовж чотирьох років, починаючи з 2008 року. Тепер на перше місце в порядку денному вийшли питання якості системи ЗНО, якості системи вступу до ВНЗ на основі ЗНО, питання їх розвитку та вдосконалення. Якість та вдосконалення взаємопов’язані, оскільки реформування діючих систем ЗНО і вступу до ВНЗ повинні спиратися на оцінки якості діючих систем, теорію освітніх вимірювань, світовий досвід. Нехтувати цими компонентами небезпечно і матеріально неефективно як для цих систем, так і для системи освіти в цілому.

 
Дискусії з питань удосконалення національних вступних тестувань і систем прийому до ВНЗ тривають в усіх країнах. Україна не є винятком — упродовж усього періоду функціонування ЗНО тривають обговорення обмеженості критерію ЗНО для здійснення якісного відбору до ВНЗ, у 2011 році було введено як додатковий критерій вступу середній бал атестата, активно обговорюється питання повернення вступних іспитів до ВНЗ як критерію вступу, часто при цьому апелюють до світового досвіду, зокрема досвіду Великобританії, Росії, США та інших країн. Особливого напруження ці дискусії набули в період підготовки проекту нової редакції Закону «Про вищу освіту».
У цей час варто звернутися до світового досвіду із питань використання результатів національних стандартизованих тестувань у різних країнах, які є авторитетними в галузі застосування національних стандартизованих тестувань у системах вступу до ВНЗ. 
 
Обрано 11 країн, досвід яких є цікавим для України:
 

 

Help

asdas