Освіта і статистика

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ У 2000 - 2011 РОКАХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні видатки зведеного бюджету, млн.грн.

Видатки у % до

Видатки на окремі підгалузі у % до видатків на галузь

Загальні видатки зведеного бюджету, млн. грн.

Видатки у % до

Видатки на окремі підгалузі у % до видатків на галузь

загальних видатків

ВВП

загальних видатків

ВВП

 

 

2000 рік

 

 

2009 рік

 

Всього

48148,6

100,0

100,0

Х

307399,4

100,0

100,0

Х

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

на освіту - всього

7085,5

14,7

4,2

100,0

66773,6

21,7

7,3

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкільну

789,0

1,6

0,5

11,1

8325,2

2,7

0,9

12,5

загальну середню

2564,6

5,3

1,5

36,2

27640,7

9,0

3,0

41,4

професійно-технічну

429,1

0,9

0,3

6,1

4108,0

1,3

0,4

6,2

вищу

2285,5

4,7

1,3

32,3

20966,3

6,8

2,3

31,4

 

 

2005 рік

 

 

2010 рік

 

Всього

141989,5

100,0

100,0

Х

377842,8

100,0

100,0

Х

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

на освіту - всього

26801,8

18,1

6,1

100,0

79826,0

21,1

7,3

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкільну

2940,7

2,0

0,7

11,0

10238,3

2,7

0,9

12,8

загальну середню

11158,8

7,4

2,5

41,6

32852,4

8,7

3,0

41,2

професійно-технічну

1749,9

1,1

0,4

6,5

5106,2

1,4

0,5

6,4

вищу

7934,1

5,7

1,8

29,6

24998,4

6,6

2,3

31,3

 

 

2008 рік

 

 

2011 рік

 

Всього

309203,7

100,0

100,0

Х

287047,8

100,0

100,0

Х

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

на освіту - всього

60959,4

19,7

6,4

100,0

60346,9

21,0

6,2

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкільну

7214,8

2,3

0,8

11,8

8140,5

2,8

0,8

13,5

загальну середню

25409,3

8,2

2,7

41,7

24855,4

8,7

2,6

41,2

професійно-технічну

3766,6

1,2

0,4

6,2

3686,3

1,3

0,4

6,1

вищу

18552,9

6,0

2,0

30,4

18667,1

6,5

1,9

30,9

 


 

ІНДЕКСИ ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТУ СЕРЕД УЧНІВ, СЛУХАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 1

Назва ступеня освіти за МСКО

Код ступеня освіти за МСКО

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

Допочаткове навчання

0

0,922

0,922

0,922

0,915

0,907

0,914

0,916

0,914

0,915

0,919

0,919

Початкова освіта/ Перший етап базової освіти

1

0,950

0,949

0,950

0,947

0,947

0,949

0,948

0,953

0,951

0,953

0,956

Перший етап середньої овіти/ Другий етап базової освіти

2

0,955

0,952

0,950

0,951

0,954

0,954

0,952

0,955

0,953

0,953

0,952

Другий етап середньої освіти

3

0,938

0,930

0,926

0,916

0,909

0,905

0,899

0,894

0,892

0,870

0,859

Післясередня, не вища освіта

4

1,192

1,190

1,140

1,093

1,002

0,944

0,927

0,900

0,826

0,739

0,750

Перший етап вищої освіти

5А             5В

1,109 1,176

1,144 1,151

1,181 1,131

1,195 1,109

1,189 1,140

1,202 1,091

1,204 1,101

1,211 1,093

1,220 1,144

1,203 1,135

1,163 1,137

Другий етап вищої освіти

6

0,954

0,964

0,986

1,009

1,076

1,178

1,234

1,317

1,413

1,464

1,479

1 Співвідношення чисельності осіб жіночої статі до чисельності осіб чоловічої статі (методика ЮНЕСКО).

 

 


 

РОЗПОДІЛ ЧИСЕЛЬНОСТІ УЧНІВ, СЛУХАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ЗА МІЖНАРОДНОЮ СТАНДАРТНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ОСВІТИ (МСКО)

(осіб)

Назва ступеня освіти за МСКО

Код ступеня освіти за МСКО

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

Допочаткове навчання

0

983001

968034

973535

976781

996481

1031701

1080882

1137488

1194546

1213890

1272745

Початкова освіта/ Перший етап базової освіти

1

2065348

2047085

1960512

1850734

1945715

1753689

1647847

1573458

1531943

1540282

1563396

Перший етап середньої овіти/ Другий етап базової освіти

2

3579702

3425454

3251458

3068479

2698222

2611426

2493102

2367061

2227918

2289065

2101546

Другий етап середньої освіти

3

1381980

1389180

1392475

1378631

1344605

1284837

1215634

1131463

1060639

843907

824165

Післясередня, не вища освіта

4

178523

178674

175667

173465

187690

185266

176445

172073

171395

182607

175587

Перший етап вищої освіти

1402904 528041

1548049 561265

1686912 582855

1843831 592917

2026726 548466

2203830 505331

2318553 468029

2372462 441336

2364541 399332

2245200 354226

2129835 361453

Другий етап вищої освіти

6

24426

25362

26454

28326

29683

31181

32666

33915

34820

35578

36214

 

 


 

 

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ І-ІУ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ НА ПОЧАТОК

2011/12 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ, ЗА ТИПАМИ ЗАКЛАДІВ

 

Кількість закладів, одиниць

Чисельність студентів, осіб

з них жінок, осіб

Прийнято на початковий цикл навчання, осіб

Випущено з ВНЗ, осіб

з них жінок,

осіб

Всього

846

2311557

1228351

419616

626549

346128

Технікуми

120

103039

37089

31067

27481

10674

Училища

122

50012

36936

14683

11532

8417

з них педагогічні

14

7794

6788

2254

1684

1407

Коледжі

238

193829

110823

57270

54058

32081

з них педагогічні

22

18676

15441

5186

4565

3641

Університети

197

1570396

847690

256844

419545

235597

з них педагогічні

26

186080

136660

29890

51787

38859

Академії

66

295542

136419

45266

78541

38313

Інститути

102

98158

59042

14347

35253

20962

з них педагогічні

6

7386

5509

1062

2873

2266

Консерваторії

1

581

352

139

139

84

 


 

 

 

I - IV рівнів акредитації

1995/96

2000/01

2005/06

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Кількість закладів - всього, одиниць

926

816

749

702

685

674

666

661

Чисельність студентів - всього, осіб

1469419

1770859

2310052

2380385

2348246

2243656

2181363

2042724

у тому числі на відділеннях

 

 

 

 

 

 

 

 

денних

1027333

1173339

1413325

1426477

1427360

1397388

1399621

1315271

вечірніх

40236

12667

11542

10060

10572

9873

8876

7383

заочних

401850

584853

885185

943848

910314

836395

772866

720070

Прийнято - всього, осіб

369998

483885

569297 1

542392 1

469774 1

417851 1

469765 1

380739 1

у тому числі на відділення

 

 

 

 

 

 

 

 

денні

275957

328443

371408

357589

347400

314539

348712

269132

вечірні

7773

3452

2905

2325

1918

1647

1630

1240

заочні

86268

151990

194984

182478

120456

101665

119423

110367

Випущено - всього, осіб

327390

388964

452023 2

505929 2

521453 2

540587 2

557743 2

539966 2

у тому числі з відділень

 

 

 

 

 

 

 

 

денних

216363

281119

271801

297923

301054

303271

311380

306640

вечірніх

11736

3901

2538

2428

2137

2428

2813

2889

заочних

99291

103944

177684

205578

218262

234888

243550

230437

Чисельність студентів у розрахунку

 

 

 

 

 

 

 

 

на 10000 населення 3

286

359

493

513

509

488

477

448

1 Прийнято осіб на початковий цикл навчання (без тих, що прийняті для продовження навчання з метою здобуття більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня).
2 Випущено фахівців (без тих, що закінчили відповідний цикл навчання, зокрема бакалаврат, та продовжують навчання з метою здобуття більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня).
3 У розрахунку використано чисельність наявного населення: для даних за 2005/06 навчальний рік - на 1.01.2006, за 2007/08 - на 1.01.2008, за 2008/09 - на 1.01.2009, за 2009/10 - на 1.01.2010, за 2010/11 - на 1.01.2011, за 2011/12 - очікувана чисельність на 1.01.2012.
 

 

 
 

 

I - IV рівнів акредитації

1995/96

2000/01

2005/06

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Кількість закладів - всього, одиниць

111

163

202

202

196

187

188

185

Чисельність студентів - всього, осіб

71079

160086

399109

433413

415627

355770

309925

268833

у тому числі на відділеннях

 

 

 

 

 

 

 

 

денних

44562

86959

193918

200857

194662

172381

153461

127114

вечірніх

953

1455

780

622

528

343

100

327

заочних

25564

71672

204411

231934

220437

183046

156364

141392

Прийнято - всього, осіб

25640

52551

102960 1

91354 1

69840 1

46060 1

51349 1

38877 1

у тому числі на відділення

 

 

 

 

 

 

 

 

денні

16969

32168

58411

50177

44459

31420

33398

19904

вечірні

388

559

112

144

18

-

2

34

заочні

8283

19824

44437

41033

25337

14640

17949

18939

Випущено - всього, осіб

11724

33263

63032 2

96733 2

101805 2

1014692

96927 2

86583 2

у тому числі з відділень

 

 

 

 

 

 

 

 

денних

6946

17569

29636

43169

46259

47865

45413

39650

вечірніх

35

306

263

153

182

83

126

63

заочних

4743

15388

33133

53411

55364

53521

51388

46870

Чисельність студентів у розрахунку

 

 

 

 

 

 

 

 

на 10000 населення 3

14

33

84

93

90

77

68

59

1 Прийнято осіб на початковий цикл навчання (без тих, що прийняті для продовження навчання з метою здобуття більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня).
2 Випущено фахівців (без тих, що закінчили відповідний цикл навчання, зокрема бакалаврат, та продовжують навчання з метою здобуття більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня).
3 У розрахунку використано чисельність наявного населення: для даних за 2005/06 навчальний рік - на 1.01.2006, за 2007/08 - на 1.01.2008, за 2008/09 - на 1.01.2009, за 2009/10 - на 1.01.2010, за 2010/11 - на 1.01.2011, за 2011/12 - очікувана чисельність на 1.01.2012.
 

 

 

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ ЗА РІВНЯМИ АКРЕДИТАЦІЇ

 

I - II рівнів акредитації

III - IV рівнів акредитації

1995/96

2000/01

2005/06

2009/10

2010/11

2011/12

1995/96

2000/01

2005/06

2009/10

2010/11

2011/12

Кількість закладів -

782

664

606

511

505

501

255

315

345

350

349

345

всього, одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за формами власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державною та

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комунальною

735

593

517

432

423

423

191

223

232

242

243

238

приватною

47

71

89

79

82

78

64

92

113

108

106

107

Чисельність студентів -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всього, осіб

617660

528041

505331

354226

361453

356768

922838

1402904

2203830

2245200

2129835

1954789

у тому числі на відділеннях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

денних

455582

400810

373396

289080

302871

297422

616313

859488

1233847

1280689

1250211

1144963

вечірніх

17099

3451

3014

2834

2857

2689

24090

10671

9308

7382

6119

5021

заочних

144979

123780

128921

62312

55725

56657

282435

532745

960675

957129

873505

804805

Прийнято - всього, осіб

188795

190077

169223

93389

129102

105086

206843

346359

503034 1

370522 1

392012 1

314530 1

у тому числі на відділення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

денні

142193

141156

124787

79449

105871

85353

150733

219455

305032

266510

276239

203683

вечірні

4612

1441

990

662

892

857

3549

2570

2027

985

740

417

заочні

41990

47480

43446

13278

22339

18876

52561

124334

195975

103027

115033

110430

Випущено - всього, осіб

191179

148605

142650

114762

110927

96715

147935

273622

372405 2

527294 2

543743 2

529834 2

у тому числі з відділень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

денних

131550

109546

101861

81344

81194

78430

91759

189142

199576

269792

275599

267860

вечірніх

6373

982

747

732

890

952

5398

3225

2054

1779

2049

2000

заочних

53256

38077

40042

32686

28843

17333

50778

81255

170775

255723

266095

259974

Чисельність студентів у розрахунку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 10000 населення 3

120

107

108

77

79

78

180

285

470

488

465

428

 
1 Прийнято осіб на початковий цикл навчання (без тих, що прийняті для продовження навчання з метою здобуття більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня).
2 Випущено фахівців (без тих, що закінчили відповідний цикл навчання, зокрема бакалаврат, та продовжують навчання з метою здобуття більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня).
3 У розрахунку використано чисельність наявного населення: для даних за 2005/06 навчальний рік - на 1.01.2006, за 2009/10 - на 1.01.2010, за 2010/11 - на 1.01.2011, за 2011/12 -очікувана чисельність на 1.01.2012.
 

 

 

 

 

У ВНЗ I - II рівнів акредитації

У ВНЗ III - IV рівнів акредитації

У ВНЗ I - IV рівнів акредитації

2009/10

2010/11

2011/12

2009/10

2010/11

2011/12

2009/10

2010/11

2011/12

Всього, осіб

93389

129102

105086

370522

392012

314530

463911

521114

419616

у тому числі для навчання за рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державного бюджету

35547

43179

38635

165152

173916

145113

200699

217095

183748

місцевих бюджетів

23063

24451

22909

4315

4876

3830

27378

29327

26739

органів державної влади, юридичних осіб

19

80

120

966

942

977

985

1022

1097

фізичних осіб

34760

61392

43422

200089

212278

164610

234849

273670

208032

Питома вага студентів (%), які навчались за рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

державного бюджету

38,1

33,4

36,8

44,6

44,4

46,2

43,3

41,7

43,8

місцевих бюджетів

24,7

18,9

21,8

1,1

1,2

1,2

5,9

5,6

6,4

органів державної влади, юридичних осіб

0,1

0,1

0,1

0,3

0,2

0,3

0,2

0,2

0,3

фізичних осіб

37,1

47,6

41,3

54,0

54,2

52,3

50,6

52,5

49,5

 
 

 

У ВНЗ I - II рівнів акредитації

У ВНЗ III - IV рівнів акредитації

У ВНЗ I - IV рівнів акредитації

2009/10

2010/11

2011/12

2009/10

2010/11

2011/12

2009/10

2010/11

2011/12

Всього студентів, осіб

354226

361453

356768

2245200

2129835

1954789

2599426

2491288

2311557

у тому числі навчаються за рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державного бюджету

132085

130337

128468

820503

815211

777379

952588

945548

905847

місцевих бюджетів

76936

79348

79601

21655

20956

18372

98591

100304

97973

органів державної влади, юридичних осіб

196

250

391

8511

8502

8886

8707

8752

9277

фізичних осіб

145009

151518

148308

1394531

1285166

1150152

1539540

1436684

1298460

Питома вага студентів (%), які навчались за рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

державного бюджету

37,3

36,0

36,0

36,5

38,3

39,8

36,7

38,0

39,2

місцевих бюджетів

21,7

22,0

22,3

1,0

1,0

0,9

3,8

4,0

4,2

органів державної влади, юридичних осіб

0,1

0,1

0,1

0,4

0,4

0,5

0,3

0,3

0,4

фізичних осіб

40,9

41,9

41,6

62,1

60,3

58,8

59,2

57,7

56,2

 

 

 
 

 

 

Help

asdas