Путівник абітурієнта. Крок 7. ВНЗ: конкурсний відбір.

Крок 7
 
ВНЗ: конкурсний відбір
 
Подання документів до ВНЗ
 
Отримавши сертифікат УЦОЯО з конкурсних предметів, Ви можете прямувати до бажаного виша із заявою в паперовій формі, або надіслати її до ВНЗ в режимі онлайну. Але у всякому разі спочатку варто ще раз перевірити важливу інформацію і наявність необхідних документів. 
 
1. Поцікавтеся наявністю у ВНЗ ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на надання освітніх послуг та назвою напряму (спеціальністю), за яким Ви хотіли б навчатися.
 
Пам’ятайте, Ви маєте право подати документи на три напрями в одному ВНЗ.
 
2. Напишіть заяву до обраного вища, обов’язково зазначивши напрям (якщо вступаєте для отримання рівня бакалавра) або спеціальність (якщо бажаєте здобути освітньо-кваліфікаційні рівні молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра), а також форму навчання.
Заява в елестронній формі подається шляхом заповнення відповідної форми в режимі онлайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі, затвердженного Умовами прийому. Цим можуть скористатися абітурієнти, які вступають на навчання для здобуття рівня бакалавра.
 
3. Подайте повний комплект документів до приймальної комісії ВНЗ: 
сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), перевірка дійсності якого здійснюється відповідно до Єдиної державної електронної бази даних з питань освіти, доступ до якої має приймальна комісія (Нагадуємо: Ви маєте право подавати сертифікат ЗНО не лише 2014 р., а й сертифікати або їх дублікати за 2008-2013 рр.);
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором — оригінали або копії; 
медичну довідку за формою № 086/0 або її копію; 
шість кольорових фотокарток розміром 3 × 4 см.
 
Якщо Ви маєте право на складання всупних екзаменів, разом із заявою подаєте відповідні документи, що це засвідчують.
 
Усі копії документів завіряються за оригіналами вищим навчальним закладом.
Крім того, при поданні документів необхідно особисто надати паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), та військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці). 
 
Зверніть увагу! Після того як Ви віддали свої документи приймальній комісії, вона має надати Вам розписку про прийняття документів для участі в конкурсі. При цьому ще раз перевірте, щоб у розписці були вказані всі документи, включаючи довідки про Вашу участь у міжнародних конкурсах, про права на пільги тощо. У розписці також ставиться номер державної реєстрації документа про середню освіту. Розписка повинна мати підпис і печатку приймальної комісії (або навчального закладу).
 
Обов’язково дізнайтеся про шляхи оприлюднення результатів конкурсу (наприклад, сайт ВНЗ, телефон приймальної комісії), дату і спосіб інформування рекомендованих до зарахування (наприклад, повідомлення засобами електронного, мобільного зв’язку).
3. Після подання документів стежте за проведенням конкурсного відбору.
 
Організація конкурсу
 
У конкурсі до вступу до ВНЗ на основі повної загальної середньої освіти мають взяти участь абітурієнти, які подають сертифікати УЦОЯО (або їхні копії) з результатами тестування з відповідних предметів:
— для молодшого спеціаліста — не нижче 124 балів із конкурсних предметів;
— для бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного напрямів) — не нижче 124 балів із непрофільних і 140 балів з профільних конкурсних предметів.
 
Якщо у Вашому сертифікаті вказано за один із непрофільних предметів менше 124 балів, але з профільного не нижче 170 балів, приймальна комісія може допустити Вас до конкурсу.
Вищий навчальний заклад має право на окремі спеціальності встановити й більшу кількість балів із профільних предметів.
 
Як обчислюється конкурсний бал вступника?
Для абітурієнта з повною загальною середньою освітою він складається із суми балів, визначених правилами прийому до ВНЗ із предметів, зазначених у сертифікаті УЦОЯО, середнього бала документа про повну загальну середню освіту (оцінки, які були встановлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» — «9», «5» — «12»), результатів творчих конкурсів та вступних екзаменів, передбачених Умовами прийому.
 
Вступні іспити
 
Особи, які мають прво обирати форму участі у конкурсному відборі за результатами ЗНО або вступних іспитів, визначені у розд. VIII Умов прийому.
Для проведення вступних іспитів абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти створено предметні екзаменаційні комісії. Результати іспитів оцінюються за 200-бальною шкалою.
 
Запам’ятайте! Перекласти вступні іспити не можна. Отже, готуйтеся до них своєчасно і наполегливо.
 
Творчий конкурс
 
Для проведення творчих випробувань створюються фахові атестаційні комісії. Результати творчих конкурсів абітурієнтів із повною загальною середньою освітою окремо, за кожний етап (їх має бути не більше трьох) оцінюються за 200-бальною шкалою.
Програми творчих конкурсів затверджуються ВНЗ не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів і вже не можуть коригуватися. Вони оприлюднюються на веб-сайтах вищих навчальних закладів, інформаційних стендах приймальної комісії.
 
Цільовий прийом до ВНЗ
 
Установлені квоти для цільового прийому осіб, які вступають до ВНЗ на підготовку за державним замовленням, становлять 75% обсягу держзамовлення на підготовку з кожної спецальності у вищих сільськогосподарських ВНЗ, 50% — у вищих педагогічних та у ВНЗ залізничного транспорту, митної служби, 25% — в інших навчальних закладах.
Такі абітурієнти додають направлення, видані органами освіти Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської держадміністрацій, а також Міністерствами, іншими органами центральної виконавчої влади.
Для них встановлюється окремий конкурс відповідно до суми набраних балів.
Абітурієнти, які не пройшли такий конкурс, беруть участь у конкурсі на загальних засадах.
 
Зарахування за співбесідою
 
Таке право надане особам за Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Якщо вступник не пройшов співбесіду, але подав сертифікат з балами конкурсних предметів, не нижчими, ніж передбачені правилами прийому, бере участь у конкурсі на загальних засадах.
 
Зарахування вступників — учасників міжнародних олімпіад, призерів Всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсів
 
Абітуріенти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів, згідно з розд. ХІІ Умов прийому, мають право на додаткові бали.
 
Рейтинговий список вступників
 
Протягом терміну прийому документів (конкурсний відбір) формується рейтинговий список вступників, який оприлюднюється шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайтах ВНЗ кожного дня. У цей час буде працювати інформаційно-пошукова система «Конкурс. Вступ до вищих навчальних закладів України III—IV рівнів акредитації» (www.vstup.info)*. 
Для користування ІС «Конкурс» пропонується пошук за:
галузями знань, за регіонами (м. Київ, м. Севастополь, АР Крим, області за алфавітом),
за алфавітом, за тегами (наприклад: «університет», «національний», «імені» тощо).
 
Інформація в системі поновлюватиметься щодня. Користувачам системи «Конкурс» буде доступна інформація про кожний вищий навчальний заклад окремо за денною та заочною формами навчання про:
— ліцензовані обсяги прийому з кожного напряму підготовки (спеціальності);
— обсяги державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності);
— список абітурієнтів на кожному напряму навчання (спеціальності), відсортований у порядку, передбаченому Умовами прийому.
 
Як формується рейтинговий список вступників?
 
Абірутієнти, що мають цільове направлення, впорядковуються за кількістю набраних балів від найбільшої до найменшої. Абітурієнти, що увійшли до рейтингового списку (окрім тих, що мають право направлення), визначаються в такій послідовності:
особи, які мають право зарахування поза конкурсом;
особи, які пройшли співбесіду і рекомендовані до зарахування;
особи, які досягли великих успіхів у вивченні продільних предметів;
особи, які зараховуються за конкурсом.
 
Список осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за держзамовленням, складається приймальною комісією у три етапи: в першій, п’ятий, восьмий дні після останнього дня прийому заяв.
 
Рішення про рекомендування про зарахування оприлюднюються приймальною комісією не пізніше 12-ї години дня його прийняття. Після цього упродовж чотирьох днів приймальна комісія коригує перший список.
Коли з’являються другий (5 серпня) й третій (8 серпня) списки рекомендованих до зарахування, вступники мають три дні (до 10 серпня) подати всі необхідні документи.
 
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатися повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до ВНЗ.
 
Зверніть увагу! Вступники, які впродовж п’яти календарних днів після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування, не подали до приймальної комісії оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, документа про освіту та додатка до нього, медичної довідки, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
 
Особливо будьте уважними до строків зарахування, якщо Ви подали документи до кількох ВНЗ. 
Після завершення встановленого строку (п’ять календарних днів) приймальна комісія здійснює коригування списку рекомендованих до зарахування. Це означає, якщо Ви не увійшли до списку, але посідаєте у рейтингу місце, близьке до рекомендованих до зарахування, то маєте можливість увійти до списку рекомендованих до зарахування. 
Якщо Ви потрапили на контрактну форму навчання, скористайтеся можливістю отримати державний довгостроковий кредит на навчання.
З усіх суперечливих питань Ви маєте право звернутися з письмовою заявою до апеляційної  комісії вищого навчального закладу.
 
Корисна інформація
 
Остаточним документом, що затверджує Ваш статус студента, є наказ керівника вищого навчального закладу про зарахування на навчання, підготовлений а підставі рішення приймальної комісії. 

 

 
 
 
Бажаємо, щоб навчання за обраною спеціальністю приносило Вам радість, упевненість в своїх силах, прагнення до знань і самовдосконалення.
 
Help

Вибір професії, побудова власної кар'єри - ключовий момент в житті кожної людини. Майбутня професія повина бути і до "душі" і до "кишені", повина враховувати Ваші особисті риси, Вашу власну мрію. Досвід старшого покоління допомогая, але не дає відповіді на всі запитання. 
Рекомендуємо знайти трохи часу і прочитати невеличкі текстові фрагменти, що стосуються філософії вибору життєвого шляху.
Після цього натискаючи цифру у колі під сходинками малюнку, завантажте і ретельно ознайомтесь із кожним кроком технологічного періоду Вашого життя: процедури ЗНО, нормативні документи, що регламентують проведення ЗНО,  вибір професії, спеціальності та ВНЗ для вступу, поради щодо вступу і вступного конкурсу.
Таких сходинок 7, сім кроків до успіху.
Все у Вашир власних руках. Це початок самостійного життя із Вашою особистою відповідальністю за прийняті рішення. Щасти Вам.