Путівник абітурієнта. Крок 6. Ваші результати.

Крок 6
 
Ваші результати

 

 

Рейтингова оцінка
 
Тестування залишилося позаду.
Глибко вдихніть... і починайте очіувати свої результати випробування. Без сумніву, це найбільш хвилюючий момент — отримання балів. Бажано, щоб їх було 200 з кожного конкурсного предмета. В усілякому разі не менше 124, бо саме така оцінка вважається рейтинговою при конкурсному відборі вступників до ВНЗ. Отже, оцінювання якості освіти абітурієнтів проводиться за нормалізованою (рейтинговою) шкалою — 100—200 балів. 
Нагадуємо, що бланки А з відповідями на тестові завдання перевіряє комп’ютер, а бланк Б, який передбачений для творчого завдання з української мови і літератури, російської та іноземних мов, — фахівці.
Загалом оцінювання з кожного предмета формується у зведену електронну базу даних УЦОЯО, що ґрунтується на базі даних реєстрації абітурієнтів, результатів комплексної обробки бланків відповідей та оцінок за шкалою 100—200 балів. Після цього з кожного предмета тестування укладається відомість результатів ЗНО, у якій внесені прізвища абітурієнтів за алфавітним порядком. Він затверджується директором Українського центру оцінювання якості освіти. Час розміщення на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти результатів ЗНО оприлюднюється через засоби масової інформації. Отже, кожен з абітурієнтів може знайти на ньому свої бали з кожного предмета.
Результати ЗНО з усіх предметів, із яких абітурієнт проходив тестування, указані в інформаційній картці, що є додатком до сертифіката. Вона з’явиться на Вашій персональній інформаційній сторінці. В інформаційній картці вказується як кількість тестових балів, набраних Вами за виконання тесту з відповідного предмета, так і оцінка за шкалою 100—200 балів. Інформаційну картку до сертифіката Вам доведеться роздруковути самостійно. 
 
 Є проблеми?
 
Ми розглянули, так би мовити, стандартну ситуацію з отримання результатів ЗНО. Але в такому досить складному і для когось, мабуть, не зовсім звичному випробуванні може траплятися й непередбачуване.
Так, у Вас може виникнути складна проблема: результати зовнішнього оцінювання з певного предмета виявилися анульованими відповідно до рішення УЦОЯО за пропозицією регламентної комісії регіонального центру.
 
Як це сталося? Згадайте, чи не з Вами під час тестування трапилося таке. 
 
У Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання визначено випадки, коли регламентні комісії регіональних центрів можуть пропонувати не зараховувати результати абітурієнта ЗНО:
 
1. В абітурієнта під час тестування було виявлено технічні засоби зв’язку, друковані або рукописні матеріали, незважаючи на попередження про неможливість їх застосування.
2. Проходження тестування відбувалося не на робочому місці, визначеному УЦОЯО.
3. Виконання роботи іншою особою, списування в сусіда, спілкування з іншими абітурієнтами під час роботи.
4. Неправильно оформлені бланки відповідей або їх пошкодження, що унеможливлює їх автоматизовану обробку.
5. Неповернення бланків особам, які проводять ЗНО, після відведеного на тестування часу.
Як фіксуються всі порушення? Рішення про анулювання результатів приймаються на підставі аудиторного протоколу проведення ЗНО, актів про порушення процедури проходження тестування, карт спостреження за його процедурою, інших документів.
 
Подання апеляційної заяви
Абітурієнт має право оскаржити свої результати тестування поданням відповідної апеляційної заяви до регламентної комісії регіонального центру оцінювання якості освіти або УЦОЯО.
По-перше, Ви вважаєте, що на якість виконання Вами тестових завдань негативно вплинули порушення процедури проведення ЗНО, а саме:
відсутність або пошкодження тестових матеріалів;
неправильний відлік встановленого часу на виконання робіт;
неправильні дії осіб, що проводять тестування.
Апеляційна заява подається в письмовій формі, де мають бути вказані:
прізвище, ім’я, по батькові; 
номер сертифіката
адреса, контактний телефон;
предмет тестування;
пункт тестування;
короткий опис порушення процедури тестування.
Заява подається до регламентної комісії регіонального центру через уповноважену особу УЦОЯО до виходу заявника з пункту тестування.
Розгляд апеляційних заяв про порушення процедури проведення ЗНО здійснюється регламентними комісіями впродовж трьох днів.  Про її рішення заявника повідомляють письмово.
По-друге, у Вас виникли сумніви стосовно об’єктивності оцінювання. Апеляційні заяви щодо результатів ЗНО направляються до Українського центру оцінювання якості освіти на ім’я його директора протягом трьох днів з моменту офіційного оголошення результатів оцінювання, отриманих заявником.
У письмовій формі в заяві зазначаються:
прізвище, ім’я, по батькові;
номер сертифіката;
адреса, контактний телефон;
предмет, що оскаржується.
Апеляційні заяви треба надсилати поштою до УЦОЯО. Дата її подання відповідає штемпелю відправлення на конверті.
Розгляд апеляційної заяви здійснюється протягом 10 днів.
Апеляційна комісія УЦОЯО за висновками технічної і предметної перевірок приймає такі рішення:
відмовити в задоволенні, апеляційної заяви через недостатність підстав для зміни результату;
задовольніти.
Отже, якщо комісія визнає Вашу правоту, вона вирішує змінити кількість балів із зовнішнього тестування.
Рішення апеляційної комісії повідомляється заявнику письмово у вигляді витягу із протоколу її засідання.
 
Корисна інформація
 
Результатом ЗНО є кількісна оцінка з певного предмета за шкалою 100—200 балів.
Як відбувається підрахування Ваших результатів?
По-перше, визначимо, що мається на увазі під терміном «тестовий бал». Це сумма балів, що Ви отримали за виконання кожного завдання тесту. Ваші відповіді у бланку А проходять комплексну автоматизовану обробку, після чого зіствляються з правильними відповідями, що надаються фаховими комісіями при УЦОЯО. Якщо предметом тестування у Вас були українська мова і література, якась із іноземних мов, заповнений Вами бланк відповідей Б будуть перевіряти екзаменатори, а цей бал додано до балів, нарахованих за відповідями у бланку Б.
По-друге, уся совокупність набраних Вами тестових балів окнвертується за шкалою 100—200 балів.
По-третє, персоніфікація Ваших результатів передбачає відбування після опрацювання всіх робіт абітурієнтів, що брали участь у тестуванні з даного предмета. Результати заносяться до Вашої бази даних. Ви можете побачити їх у головному документі — Відомості результатів ЗНО з кожног предмета за своїм прізвищем. 
Після закінчення тестування Ви матимете змогу отримати тестовий зошит та перевірити свої відповіді, які будуть оприлюднені на сайті УЦОЯО наступного дня після проведення зовнішнього оцінювання з певного предмета. Оцінка за шкалою 100—200 балів є рейтинговою, що вказує на Ваше місце за результатами тестування серед результатів інших абітурієнтів..
Серед запитань, із якими найчастіше абітурієнти звертаються до Українського центру оцінювання якості освіти, є такі, що стосуються результатів ЗНО. 
 
При вступі до вищих навчальних закладів бали по предметам ЗНО мінімум 124 , а в характеристиках по предметах на сайті з підготовки до ЗНО вказано,що наприклад математика 52 бали, географія 86 балів, укр.мова 111 балів. Що це означає?
 
Відповідь: Для вступу до ВНЗ враховується кількість балів за 200-бальною шкалою. Кількість балів, про яку Ви питаєте є, так би мовити, «сирі» бали, що шкалюються у відповідності до нормативних документів. Таблиця переведення набраних Вами балів на 200-бальну шкалу буде розміщена на нашому сайті під час визначення результатів ЗНО.
 
Чи виносяться результати проходження ЗНО окремо в додаток із предмета тестування або все-таки на одному додатку писатимуть отримані бали з усіх предметів?
 
Відповідь: результати з усіх предметів будуть указані в одному додатку.
Інформаційну картку до сертифіката абітурієнт роздруковує самостійно.
 
Дайте відповідь, чи буде вона завірятись або прийде на домашню адресу, оформлена належним чином?
Відповідь: уся необхідна інформація щодо цього питання міститься в «Інформаційно-реєстраційному бюлетні», який абітурієнт отримує під час реєстрації.
 
Чи будуть результати ЗНО направлятися до школи, де навчався абітурієнт?
 
Відповідь: інформація про реєстрацію та результати ЗНО до школи не надсилаються. Жодна інша фізична особа її не отримуватиме.
 
Help

Вибір професії, побудова власної кар'єри - ключовий момент в житті кожної людини. Майбутня професія повина бути і до "душі" і до "кишені", повина враховувати Ваші особисті риси, Вашу власну мрію. Досвід старшого покоління допомогая, але не дає відповіді на всі запитання. 
Рекомендуємо знайти трохи часу і прочитати невеличкі текстові фрагменти, що стосуються філософії вибору життєвого шляху.
Після цього натискаючи цифру у колі під сходинками малюнку, завантажте і ретельно ознайомтесь із кожним кроком технологічного періоду Вашого життя: процедури ЗНО, нормативні документи, що регламентують проведення ЗНО,  вибір професії, спеціальності та ВНЗ для вступу, поради щодо вступу і вступного конкурсу.
Таких сходинок 7, сім кроків до успіху.
Все у Вашир власних руках. Це початок самостійного життя із Вашою особистою відповідальністю за прийняті рішення. Щасти Вам.