ГРУЗІЯ: СИСТЕМА ВСТУПУ ДО ВНЗ

ГРУЗІЯ: СИСТЕМА ВСТУПУ ДО ВНЗ

Коментарі до анкети країни

Використання порогів при вступі до ВНЗ

• Держава встановлює поріг для успішного проходження НСТ із кожного предмета як 25% від максимальної суми балів за тест.

• Університети можуть установлювати поріг для прийому документів на конкурс (при цьому цей поріг повинен бути більше державного порога проходження НСТ).

• Наприклад, Тбіліський державний університет установлює свій поріг на рівні 40% від максимальної суми балів за тест.

Рейтинговий відбір студентів

Відбір студентів є рейтинговим — здійснюється за єдиним комплексним критерієм, який ураховує всі фактори за єдиною формулою (зважена сума балів із різних предметів, що помножені на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює 12). Вагові коефіцієнти встановлюються факультетом. 

 

Використання зваженої суми для рейтингування абітурієнтів ілюструється таким прикладом.

 

Предмет

Ваговий коефіцієнт факультету

Бал абітурієнта А

Бал абітурієнта В

Предмет 1

3

150

150

Предмет 2

6

150

100

Предмет 3

2

100

150

Предмет 4

1

100

150

 

Рейтинговий бал абітурієнта А дорівнює 1650 балів (150x3+150x6+100x2+100x1)=1650), а абітурієнта В — 1500 балів, хоча без вагових коефіцієнтів сумарний бал абітурієнта В значно вищий, ніж абітурієнта А.

 

Нова модель вступних іспитів до університетів

Загальний опис

Нова модель Єдиних вступних іспитів до університетів була запроваджена у 2005 році, саме в час, коли Грузія переживала серйозну кризу системи середньої та вищої освіти. Корупція під час вступної кампанії досягла свого піку, а екзамени втратили свою основну функцію — відбір вступників на основі їхніх знань і вмінь, що сприяло руйнації фундаментальних принципів справедливості.

У процесі формування нової системи основним постулатом було створення рівних умов для всіх бажаючих вступити до університетів. Об’єктивна і справедлива модель єдиних іспитів ґрунтується на комплексному оцінюванні досягнень (знань предмета) і вмінь вступників. Для забезпечення єдиного, об’єктивного та справедливого відбору абітурієнтів до вищих навчальних закладів нам довелося вирішувати ряд таких важливих питань, зокрема:

• Повна конфіденційність вступних тестів.

• Рівні умови для всіх учнів.

• Прозора та спрощена реєстрація та процедура проведення іспитів.

• Розміщення результатів на єдиній стандартизованій шкалі.

• Можливість подавати заяву на вступ до кількох факультетів та університетів одночасно.

Єдині вступні іспити стали відігравати ще більш значну роль через той факт, що Міністерство освіти і науки змінило принцип фінансування вищих навчальних закладів: замість прямого фінансування університетів було запроваджено принцип «гроші йдуть за студентом», за яким кандидатам, що успішно склали Єдині вступні іспити, надається державна стипендія на навчання.

На сьогодні система вступних іспитів включає три обов’язкових екзамени:

• Грузинська мова та література.

• GAT (Тест загальних здібностей), який також пропонується російською, вірменською та азербайджанською мовами.

• Іноземні мови (англійська, німецька, французька, російська);

а також ряд предметних іспитів на вибір:

• Математика, у тому числі російською мовою.

• Література.

• Біологія, у тому числі російською мовою.

• Хімія, у тому числі російською мовою.

• Фізика, у тому числі російською мовою.

• Історія, у тому числі російською мовою.

• Географія, у тому числі російською мовою.

Предметні тести (усі, крім GAT) включають тестові завдання різних типів: завдання множинного вибору, відкриті завдання, завдання з визначенням істинності або хибності твердження в тестах з іноземних мов, есе. Тест GAT складається тільки із завдань множинного вибору — 40 завдань у розділі вербальних навичок та 40 завдань у розділі кількісних навичок. Оскільки в Грузії все ще існує проблема доступності високоякісної середньої освіти (запровадження нової національної програми і створення системи кваліфікації та сертифікації вчителів тільки розпочалося), вступникам було запропоновано важливу інновацію — тест GAT. Цей тест є ефективним прогностичним інструментом для оцінки потенціалу до навчання та успішності академічної діяльності майбутнього студента. Крім цього, тест GAT ставить усіх вступників у рівні умови.

Для всіх предметних тестів установлено пороговий бал на рівні 25% від максимально можливого балу (за винятком тестів з іноземних мов, для яких поріг складає 20%). Факультети можуть установлювати власні прохідні бали, але вони мають бути вищими за 25%.

1. Методологія розробки тестів

При розробці вступних екзаменаційних тестів використовується класична теорія тестів. Тестові завдання кілька разів проходять апробацію на репрезентативних вибірках для оцінки їх рівня складності та розподільчої здатності. Також ураховується валідність змісту тестових завдань, яка оцінюється експертами.

Процес створення тестів складається з трьох етапів.

Етап 1:

• Написання тестових завдань (формулювання питань).

• Оцінка валідності змісту цих тестових завдань.

Етап 2:

• Апробація.

• Психометричний аналіз даних.

• Створення банка тестових завдань.

• Визначення схем оцінювання.

Етап 3:

• Пілотування.

• Психометричний аналіз даних.

• Підготовка остаточного макета тесту.

• Підготовка остаточного варіанта схеми оцінювання.

Національний центр оцінювання використовує метод шкалювання (див. Додаток 1), яке дозволяє порівнювати бали, одержані вступниками при виконанні різних варіантів одного і того ж іспиту з певного предмета. Цей метод також дозволяє порівнювати бали, одержані з різних предметів. Перший етап шкалювання передбачає встановлення відповідності між балами, одержаними з різних варіантів одного і того ж предметного тесту. На другому етапі бали, що пройшли процедуру вирівнювання, розміщуються на єдиній стандартизованій шкалі.

2. Процес проведення іспитів і зарахування

2.1. Процедура реєстрації

На самому початку процесу всі факультети повинні визначити щонайменше 4 предмети для іспитів (три обов’язкових предмети плюс один за вибором); крім цього факультети надають ваги предметам, які вони виносять на іспит, шляхом установлення відповідних коефіцієнтів. Конкурсний бал вступника для кожного факультету обчислюється як сума шкальованих балів із кожного предмета, помножених на відповідні коефіцієнти.

Після цього розпочинається реєстрація вступників, яка на сьогодні проходить виключно в режимі он-лайн. Після завершення реєстрації формується єдина база даних; виготовляються пластикові картки учасника тестування (див. Додаток 2), які надсилаються вступникам. Цей централізований процес реєстрації практично повністю виключає можливість технічної помилки.

2.2. Центри тестування

Наступним кроком є процес реєстрації вступників безпосередньо в центрах тестування у день проведення іспитів. Щороку ми маємо 14—15 цент рів тестування, порядок у межах яких забезпечують поліція та дорожня служба. У дні проведення іспитів також працює пункт медичної допомоги. Біля приміщення тестового центру чергують автомобілі швидкої допомоги та служби пожежної безпеки. На вході до деяких тестових центрів установлюють металошукачі; працівникам поліції також роздають придбані заздалегідь металошукачі. Кожного учня, кожного інструктора або іншого учасника процесу тестування поліція перевіряє на вході до пункту тестування. Усі цифрові пристрої, такі як мобільні телефони, повинні зберігатися окремо. У всіх аудиторіях установлені системи відеоспостереження.

У деяких центрах тестування за одну годину ми маємо забезпечити реєстрацію більше 2 500 вступників, а також по 2 інструктори на кожну аудиторію. Відділ інформаційних технологій створив спеціальну комп’ютерну програму, яка призначає учаснику тестування аудиторію та номер робочого місця. Ця програма також включає модуль реєстрації персоналу (інструкторів, адміністраторів тощо). Програма встановлюється на ручних сканерах HP-iPac. Ця система довела свою ефективність і забезпечує високу швидкість розподілу. Зазвичай нам удається розсадити більш ніж 2 500 учасників тестування менш ніж за 45 хвилин.

2.3. Іспити

Разом із тестами учасники тестування одержують бланки відповідей, у яких вони зазначають відповіді на тестові завдання. Наліпки зі штрих-кодами наклеюють на бланки відповідей, а не на тестові зошити.

2.4. Процедура перевірки та оцінювання робіт

Після проведення іспиту всі бланки відповідей разом із аудиторним протоколом відправляють до Національного центру оцінювання. Оператор виймає аудиторний протокол із пакета та вводить номер протоколу до системи за допомогою сканування штрих-коду. Система виводить на екран цифровий варіант кожного протокола. Оператор уводить у цифровий протокол коментарі, зроблені куратором під час проведення іспиту стосовно присутності вступника на іспиті, недопущення до складання іспиту тощо. Після цього оператор сканує штрих-коди тестів із цього пакета.

Якщо система виявляє невідповідність між аудиторним протоколом та тестами, що містяться у даному пакеті, всю документацію відправляють до спеціальної комісії для подальшого вирішення питання. Якщо система не виявляє жодних помилок під час реєстрації, вона запускає процес сканування бланків відповідей. Спеціальна програма «розрізає» бланки відповідей на групи завдань: усі завдання множинного вибору перевіряються автоматично, а відкриті завдання відправляються до системи електронної перевірки. Усі відкриті завдання перевіряються в режимі он-лайн.

За перевірку та оцінювання екзаменаційних робіт відповідає спеціальна комісія, яка складається з груп. Кожна група відповідає за перевірку конкретних завдань, тобто один екзаменатор кожного разу одержує на екрані одне і те саме завдання (наприклад, завдання № 6). Практично неможливо дізнатися, кому належить це завдання. Усі роботи перевіряються принаймні двічі. У разі розбіжності між оцінками першого та другого екзаменаторів остаточне рішення приймає третій екзаменатор. Наприкінці процесу перевірки система автоматично додає всі бали.

2.5. Процедура апеляції

Протягом 5 днів після оголошення результатів перевірені роботи, які зберігаються в базі даних Національного центру оцінювання, розміщуються на веб-сайті, таким чином, учасники тестування можуть побачити зображення власних перевірених робіт за допомогою спеціальної пошукової системи. Після цього учасник тестування може прийняти відповідне рішення щодо подання апеляції. Забезпечення максимальної прозорості, об’єктивності та завоювання довіри є основними причинами розміщення робіт на веб-сайті. Для процедури апеляційної перевірки робіт центр використовує ту ж саму систему електронної перевірки.

2.6. Зарахування

На основі одержаних балів, а також з урахуванням результатів апеляції проводиться процедура зарахування вступників на факультети (за списками факультетів, які надають вступники під час реєстрації), яку виконує спеціальна комп’ютерна програма, розроблена відділом ІТ. Вступники мають можливість подавати заяви до кількох факультетів одночасно (у 2012 році до 20 факультетів максимально). Цей підхід може бути привабливим для вступників, але водночас створює труднощі для розробників відповідного програмного забезпечення.

Національний центр оцінювання подає остаточні списки зарахованих вступників по факультетах та вищих навчальних закладах на підпис до Міністерства освіти і науки. Державне фінансування та конкурс ґрунтуються виключно на результатах Єдиних вступних іспитів.

Шкалювання

Процедура шкалювання результатів тестування відбувається у два етапи: на першому — вирівнюються результати різних сесій тестування, на другому відбувається безпосереднє шкалювання методом переводу балів кожного з учасників тестування на Z-шкалу.

 

Help